Ladugårdsbygge

Byggnadsår: 2019

Pågående arbete hos företagskund.